free website builder

Wat is speltherapie? 


Speltherapie is een hulpmiddel om een vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen. Het is een methode om kinderen te helpen met sociaal-emotionele, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Spel wordt beschouwd als het communicatiemiddel van het kind. De speltherapeut maakt gebruik van het spel om het kind te bereiken op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor kan het kind de problemen een nieuwe betekenis en een plek in zijn/haar leven geven.
Als speltherapeut begeleid ik kinderen in hun spel en in het verwerken van moeilijkheden en/of trauma’s. Ik help kinderen bij het ontdekken en oefenen van nieuw/ander gedrag. Hierbij ga ik uit van het eigen herstelvermogen van het kind en vertrouw ik op de kracht en wil die een kind bezit om te groeien.

Voor wie?

Mijn praktijk is gericht op het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 3,5 tot en met 14 jaar die in de knel zitten.
Als ouder/verzorger merkt u bijvoorbeeld dat uw kind:
• snel prikkelbaar is
• teruggetrokken is of juist drukker dan normaal
• slecht slaapt
• lichamelijke klachten heeft, bijvoorbeeld buikpijn
• in bed plast
• snel ruzie maakt
• snel en veel huilt
• angstige dromen heeft
• last heeft van faalangst
• moeilijk tot spel komt
• zich moeilijk kan concentreren

Als een kind langere tijd één of meer van bovenstaande gedragingen laat zien, kan zijn/haar ontwikkeling in gevaar komen. U als ouder/verzorger wilt natuurlijk graag helpen maar soms lukt dat niet. In dit geval is speltherapie een kindgerichte manier om het kind te helpen.

Hoe werkt het?

Volwassenen hebben geleerd dat praten kan helpen om problemen aan te pakken. Voor veel kinderen is het moeilijk om over hun gevoelens, angsten en zorgen te praten. Als een kind iets vervelends heeft meegemaakt, kan het dat niet altijd zomaar vertellen. Nare gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, het overlijden van een geliefd persoon, mishandeling of echtscheiding zijn dan moeilijk te verwerken.
Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, gevoelens te uiten en te verwerken. Wat het kind nog niet zo goed kan zeggen, kan het wel in spel laten zien. Spelen in de spelkamer kan een uitkomst zijn voor kinderen die zijn vastgelopen.In de spelkamer kan het kind in alle vrijheid spelen. Het kan zijn/haar opgedane ervaringen uitspelen, verwerken en in het spel met nieuw, ander gedrag experimenteren.

In de praktijk

Samen met de ouder(s)/opvoeder(s) start ik met een intakegesprek. Hierin worden de beginjaren van het kind besproken. Hoe is het gedrag van het kind, waar worden problemen ervaren? Hoe speelt het kind, zijn er traumatische gebeurtenissen geweest etc.?
Hierna komt het kind voor drie spelobservaties. Na afloop van deze observaties is er weer een oudergesprek, waarin we samen bekijken wat ik voor het kind kan betekenen en wordt een plan van aanpak gemaakt. Is speltherapie een juiste keuze? Wat is het doel van de therapie en wat zijn de tussendoelen? Hoe gaan we het aanpakken? Is wellicht een verwijzing naar een andere hulpverlener of instantie nodig?

Als we beslissen dat we aan de slag gaan met de speltherapie komt het kind elke week een uur spelen op een vaste tijd. Na elke 10 sessies bekijk en bespreek ik samen met de ouders/verzorgers welke stappen zijn gemaakt en in hoeverre de (tussen)doelen bereikt zijn. Afhankelijk van de problematiek kunnen we beslissen of er meerdere sessies nodig zijn of dat de speltherapie afgebouwd kan worden